Friday, August 12, 2011

โรเมโอ และ ชูเลียต - คำเปิดฉาก

หมู่คนขับร้อง
ในเมืองงามแห่งเวโรนา ในแหล่งที่เรื่องราวของตูข้าเกิดขึ้น ความชังอันยาวนานกลางสองชุมเครือนั้น-
รุนแรงนักขึ้น ทังคนเมืองมีเลือดของพี่น้องร่วมเมืองติดมือ ลูกๆ ผู้ดวงร้ายสองคนของชุมเครือข้าศึกพวกนี้ 
ได้ตกหลุมรักกัน และข้าตัวตาย ความตายอันหน้าอี่ดูของขาเจ้าเร็ดให้ความร้ายกลางสองชุมเครือลดลง 
ในสองชั่วโมงต่อไปนี้ ตูข้าจักดูเรื่องราวของความรักแสนเสร้าและความร้ายของพ่อแม่ 
อันที่บ่มีสิ่งใดนอกแต่ความตายของลูกๆ ที่อยุดอยั้งมันได้ หากสูเจ้าฟังตูข้าดี ตูข้าจักเล่าทุกอย่างที่บ่ได้เล่า
ในคำเปิดฉากนี้ให้ฟังทังหมด


No comments:

Post a Comment